Gynekologi

Vi erbjuder utredning och behandling av allmänna gynekologiska besvär,  klimakteriebesvär, cellförändringar, ultraljudsundersökningar samt preventivmedelsrådgivning.

Vi gör även mindre operationer av exempelvis cellförändringar s.k. LEEP-konisering, cystoskopier och ultraljud med kontrast.

Vi har samarbetsavtal med Region Östergötland. Inget remisstvång. 

Infertilitetsutredning

Vi erbjuder fullständig utredning och behandling vid barnlöshet. I normalfall bör både kvinnan och mannen närvara vid första besöket.

I samarbete med Carl von Linné-kliniken i Uppsala utför vi även så kallade distansstimuleringar vid IVF-behandlingar. Detta innebär att paret behöver åka till IVF-kliniken för äggplockning och återförande av ägg medan resterande stimulering sköts av oss här på Lovisa Läkarmottagning.

Ni kan läsa mera om Carl von Linné-kliniken på deras hemsida – 
Carl von Linné-kliniken