Inför ditt besök

Lovisa Läkarmottagning har ett eget journalsystem och använder inte Landstingets journalsystem som heter Cosmic. Vi kan inte ta del av journalhandlingar från landstinget. För att underlätta besöket hos oss ber vi dig att du tar med dig följande handlingar inför ditt mottagningsbesök (gäller främst ortopedibesök).

  • Läkemedelslista på alla dina ordinarie läkemedel och andra preparat som du själv kan köpa utan läkarordination.
  • Ta med befintliga journalhandlingar och röntgensvar om det finns sedan tidigare från ex. vårdcentral eller annan vårdgivare.