Avgifter

Normalbesök                                             200 kronor

Frikort                                                              0 kronor

Remiss från vårdcentral                                0 kronor

Sjuksköterskebesök                                    200 kronor

IVF privat+UL-kontroll                              1500 kronor

 

Du kan betala med betalkort eller swish. Vi kan tyvärr inte ta emot kontant betalning eller faktura.

 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan bokad tid.

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar debiteras 200 kr, då gäller inte frikort.